กาฬสินธุ์ จัดบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 89 รูป

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีปลงผมผู้บรรพชาและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 89 รูป

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปลงผมบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร  รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการ สนง.พระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ญาติพี่น้องผู้เข้ารับบรรพชาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ  จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ และส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยในช่วงเช้าจัดพิธีปลงผมที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) และช่วงบ่ายจัดพิธีปลงผมที่วัดประชานิยม

ทั้งนี้ มีข้าราชการ ประชาชน แจ้งความประสงค์ร่วมบรรพชา และอุปสมบทจำนวน 89 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง(พระอารามหลวง) และส่วนหนึ่งที่วัดประชานิยม   จากนั้นไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรที่กำหนด ที่วัดป่าชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 15 วัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้