อุณหภูมิสูงกว่า 41 องศา สวนสัตว์ขอนแก่น ต้องนำผลไม้แช่แข็ง มาให้สัตว์กินคลายร้อน

วันที่ 20 เม.ย.62 สภาพอากาศในฤดูร้อน ที่จังหวัดขอนแก่น อุณหภูมิสุงกว่า 41 องศาเซลเซียส ทำให้สวนสัตว์ขอนแก่น ก็อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้สัตว์ ต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสัตว์ที่ต้องอยู่กลางแจ้ง จึงต้องหาวิธีคลายร้อนโดยการทำหวานเย็นให้กับยีราฟ และเปิดน้ำใส่อ่างให้กับนกกระเทศภายในส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา เพื่อสร้างความสดชื่นและผ่อนคลายความเครียดให้กับสัตว์

นอกจากนี้ในส่วนสกายวอร์คซึ่งเป็นสะพานเหล็กยกสูงกลางแจ้ง สำหรับเดินชมสัตว์ภายในส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งสปริงเกอร์ฉีดพ่อนละอองน้ำ เพื่อคลายความร้อนให้กับนักท่องเที่ยว และในส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายในพื้นที่ยังได้เปิดสปริงเกอร์เพื่อปรับอุณหภูมิ และกระจายน้ำลดความร้อนให้กับสัตว์หลายชนิด ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหารสัตว์ เพื่อช่วยคลายร้อน คลายเครียด โดยนำอาหารที่ทำเป็นหวานเย็นผลไม้ ให้กับสัตว์ที่รับประทานพืชผักเป็นอาหาร ส่วนสัตว์ที่กินเนื้อ ก็จะนำเนื้อสดหรือเลือดสดแช่แข็งให้กิน โดยจะให้วันละครั้งในช่วงกลางวัน

นอกจากนี้ที่สวนน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก พาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนหลักจากเที่ยวชมสัตว์ตามจุดแสดงต่างๆ

ส่วนที่ฝายหนองหวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพาครอบครัว เดินทาง มาพักรับประทานอาหาร และเล่นน้ำคลายร้อนจำนวนมาก หลังจากที่สภาพอากาศในตอนกลางวัน มีอุณหภูมิสูงถึง 41 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนออกมาเล่นน้ำจำนวนมาก ซึ่งมีความพิเศษตรงที่มีน้ำไหลจากเขื่อนอุบลรัตน์ตามลำน้ำพอง ก่อนที่จะไหลผ่านฟันจระเข้ น้ำไหลผ่านโขดหิน น้ำใสไหลเย็น จึงทำให้มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเล่นน้ำจำนวนมาก

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้