พรุ่งนี้!! เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย 5 จังหวัด ใครไม่ไปเสียสิทธิตามกฎหมาย

ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 62 วันพรุ่งนี้ จะมีการเลือกตั้งใหม่จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แก่

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพฯ
2.หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์
3.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก
4.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร
5.หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง
6.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้งซึ่งมีจำนวนรวมกัน 4,513 คน ออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 21 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หากไม่มาใช้สิทธิ ก็จะเสียสิทธิตามกฎหมายแบบการเลือกตั้งทั่วไป เช่น การสมัครเป็นข้าราชการท้องถิ่น ขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งก่อน ถ้ามาวันที่ 21 เม.ย. ก็จะได้ ‘ล้างผิด’ และได้‘คืนสิทธิ’ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้